Windmills

Windmolens

In Europa verschenen de eerste windmolens ten laatste in de tweede helft van de 12e eeuw in Noordwest-Frankrijk, Vlaanderen en Zuid-Engeland. Een van de oudste schriftelijke sporen (1183) gaat over het Wormhoutse domein van de Abdij van Sint-Winoksbergen. Graaf Filips van de Elzas verbood de inwoners om watermolens of windmolens te hebben zonder toestemming van de abt: Preterea in villa Wormhoutensi nemini liceat habere molendinum aquaticum, nec molendinum quod vento movetur.’ (bron Wikipedia)